نگاه جامعه شناختی به قوم یهود در قرآن
70 بازدید
محل نشر: پژوهش های قرآنی » بهار 1385 - شماره 45 » (43 صفحه - از 162 تا 204)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بررسی تاریخ، نشان از بروز حوادث عجیب و کم نظیر در تاریخ یهود دارد که در سایر ادیان و مذاهب کمتر یافت می‏شود. یکی از داستان‏هایی که قرآن مجید (به عنوان آخرین ذخیره الهی) بیش از همه به تفصیل به آن پرداخته، داستان این قوم می‏باشد. از میان دوره‏های تاریخی این قوم، دوره مربوط به فرعون و حضرت موسی علیه‏السلام از برجستگی خاصی برخوردار است و بیشترین آیات الهی مربوط به همین دوره تاریخی می‏باشد. گر چه هنوز اسرار این موضوع برای بشر کشف نشده اما شاید یکی از دلایل آن، شباهت سیر حرکتی جوامع انسانی به این دوره تاریخی باشد. به هر صورت آیات بسیاری در قرآن مجید ویژگی‏های ذاتی، روانی و اجتماعی قوم یهود را برمی‏شمارد که طبق تحقیقات صورت گرفته، هنوز در جامعه یهودی پا بر جا می‏باشد و تغییری در آن حاصل نشده است. بنابراین شناخت و استخراج این ویژگی‏ها برای تمام محققان به ویژه محققان مسلمان از اهمیت اساسی برخوردار است؛ هم از این جهت که نماد حقیقی یهود (اسرائیل) خطر و تهدیدی بالفعل برای جوامع مسلمان قلمداد می‏شود و هم از این‏رو که قرآن به عنوان وحی الهی، بهترین توصیف را از آنها ارائه داده است. از سوی دیگر وجود همین ویژگی‏هاست که در حال حاضر بسیاری از مشکلات را برای جوامع بشری ایجاد نموده و با شناخت آنها می‏توان راه حل مناسبی جستجو نمود. بنابراین همانگونه که گذشت، مبنای این تحقیق، قرآن مجید است و سه تفسیر ارزشمند شیعه یعنی تفسیر المیزان، نمونه و مجمع البیان به عنوان منابع کمکی مورد استفاده قرار خواهند گرفت. اکنون با استفاده از آیات الهی تا حد امکان آن دسته ویژگی‏های اجتماعی یا روانی را که آثار مخرب اجتماعی متعددی داشته است، استخراج نموده و توضیح خواهیم داد. هر یک از این ویژگی‏ها، استراتژی و راهبرد ما را نسبت به آنها تعیین و مشخص می‏کند و چنانچه خود دچار تردید نگردیم، راهی روشن و مشخص پیش رو خواهیم دید.