نفوذ اجتماعی در تفاسیر قرآن (از طریق عطف توجه مخاطب به تفکر و اندیشه)
76 بازدید
محل نشر: فصلنامه علمی - پژوهش اسلام و علوم اجتماعی شماره 8
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391/12/02
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
شش