تاثیر سرمایه اجتماعی بر نفوذ اجتماعی دین؛ در آموزه های قرآن
78 بازدید
محل نشر: فصلنامه علمی - پژوهش آموزه های قرآنی شماره 17
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392/06/27
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
شش