هویت ملی و مذهبی جوانان
64 بازدید
ناشر: بوستان کتاب قم
نقش: نویسنده
سال نشر: 1383
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 2
زبان : فارسی
: جوان، مهم‏ترین قشرى است که تحوّلات اجتماعى، فرهنگى و سیاسى جامعه را رقم مى‏زند؛ از همین رو، شناخت راه‏هاى تقویت و نیز نقطه‏هاى آسیب‏پذیر «هویت» او اهمیت به‏سزایى دارد. این کتاب با طرح دو پرسش، میزان تغییرات هویت ملى و مذهبى را تبیین، تعیین و پیش‏بینى مى‏کند: 1) هویت ملى - مذهبى جوانان به چه میزان با هویت ملى - مذهبى مسلمان ایرانى هم‏آهنگى دارد؟ 2) تعاملات اجتماعى چه تأثیرى بر هویت ملى - مذهبى جوانان دارد؟ در پایان پژوهش، نویسنده به این نتیجه رسیده که شرکت در مراسم و مناسک ملى و مذهبى، مهم‏ترین عاملى است که بیشترین میزان تغییرات هویت ملى و مذهبى را تعیین مى‏کند.