طبقه بندی مفاهیم اجتماعی در قرآن
22 بازدید
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی